Polski Ład dla związkowców

Polski Ład dla związkowców

5 stycznia 2022, Kategoria: Bez kategorii Autor

Od 01 stycznia 2022 r. weszły zmiany w sprawach podatkowych dla związkowców.

Od stycznia 2022 r. istnieje możliwość odliczenia od dochodu składek na rzecz związków zawodowych. Maksymalna wysokość odpisu to 300 zł. rocznie. Odliczenie będzie można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym, a wysokość wydatków powinna być potwierdzona dowodem wpłaty – udokumentowana.

Jest to istotna zmiana, o którą od wielu lat walczyła nasza centrala związkowa OPZZ. Niestety nie udało się przeforsować, aby kwota odliczenia została uwzględniona w rozliczeniu za dany rok przez pracodawcę, który to dokonuje potrąceń z wynagrodzeń zdecydowanej większości pracowników.

Brak komentarzy to “Polski Ład dla związkowców”

Skomentuj ten artyku