O nas

4 marca 1992 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych został powołany Związek Zawodowy Pracowników ZUS (ZZP ZUS).

Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie ze schematem organizacyjnym Zakładu wg zasady terytorialności, tworząc Zakładową Organizację Związkową (ZOZ).

W skład ZOZ wchodzą oddziałowe organizacje związkowe (OOZ), które tworzą w miarę potrzeb koła i grupy związkowe, działające w danej jednostce lub komórce organizacyjnej Zakładu.

Władze i organy statutowe Związku o zasięgu krajowym:

 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Przewodniczący Związku
 • Główna Komisja RewizyjnaTerenowe władze i organy statutowe Związku:
 • Walne Zebranie
 • Zarząd Oddziałowej Organizacji Związkowej
 • Zarząd Koła
 • Komisja Rewizyjna
 • Na dzień 30 czerwca  2013 r. Związek liczył 11 300 członków czynnych zawodowo, zrzeszonych w 43 jednostkach organizacyjnych Zakładu. Związek jest organizacją reprezentatywną.

  Związek zrzeszony jest w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

  Adres Zarządu Głównego Związku:

  01-748 Warszawa,
  ul. Szamocka 3, 5