Historia Związku

Powstanie Związku Zawodowego Pracowników ZUS datujemy od dnia 27 stycznia 1992 roku, od spotkania w Lublinie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Założycielskich NSZZ „Solidarność” oraz przedstawicieli załóg pracowniczych ZUS.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 53 z istniejących wówczas 56 Oddziałów ZUS. Została powołana Komisja Uchwał i Postulatów, która jednocześnie stała się grupą inicjatywną do założenia ZZP ZUS. W skład grupy założycielskiej wchodziło 19 osób. Następnie na mocy uchwały z 04.03.1992r. organu założycielskiego, został powołany ZZP ZUS.

W skład Komitetu organizacyjnego związku weszli:

 1. Biernacka Teresa – Zielona Góra
 2. Drożdż Roman – Radom
 3. Kazubek Wiesława – Warszawa I
 4. Strębska Grażyna – Warszawa I
 5. Musioł Piotr – Chorzów
 6. Kozik Elżbieta – Łódź
 7. Drogokupiec Maria – Zabrze

Opracowano i zatwierdzono statut Związku.

Komitet założycielski doprowadził do zorganizowania w dn. 29-30 czerwca 1992 r. w Warszawie I Zjazdu Delegatów ZZP ZUS. Zjazd wybrał władze związku. Przewodniczącą Związku została Wiesława Kazubek.

Członkami Prezydium Naczelnej Rady, bo taką nazwę przybrał organ naczelny, byli:

 • Tadeusz Nowakowski – Wiceprzewodniczący – I/O Warszawa
 • Roman Drożdż – Wiceprzewodniczący – O/Radom
 • Włodzimierz Czosnecki – sekretarz – O/Opatów
 • Grażyna Strębska – skarbnik – II/O Warszawa

Członkami Naczelnej Rady byli:

 • Ireneusz Polit – O/Lublin
 • Piotr Musioł – O/Chorzów
 • Bożena Maliszewska – O/Białystok
 • Danuta Łabatczuk – O/Złotoryja
 • Zdzisława Borucka – O/Poznań
 • Hanna Łęcka – O/Gdańsk
 • Anna Błaszczyk – O/Sosnowiec
 • Agata Goździk – O/Tomaszów Mazowiecki
 • Alina Częścik – O/Koszalin

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Zofia Imiełowska – O/Częstochowa
 • Alicja Styrska – O/Łódź
 • Alina Bortnowska – O/Złotoryja

Kadencja władz trwała 3 lata.

II Zjazd Delegatów Związku odbył się w dn. 14-17 października 1995 r. Dokonano zmian w Statucie Związku m.in. dotyczących nazwy władz centralnych z Naczelnej Rady na Zarząd Krajowy Przewodniczącym Związku wybrano kol. Tadeusza Nowakowskiego, oraz 15 członków Zarządu Krajowego. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej została kol. Anna Błaszczyk.

W październiku 1998 r. odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Związku. Uroczystość miała miejsce w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym w Osuchowie.

W uroczystości udział wzięli Przewodniczący OOZ oraz przedstawiciele pracodawcy.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 1999 r. ustawy o reformie ubezpieczeń społecznych oraz zmianach w samym Zakładzie w dniu 20 maja 1999r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, który podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji wszystkich władz związku o 1 rok tj. do 2000r., dokonano zmiany nazwy Zarządu Krajowego na Zarząd Główny.
Faktem historycznym stało się podjęcie przez Zarząd Główny Związku w 2000 r. uchwały ustanawiającej srebrną i złotą odznakę „Zasłużony dla ZZP ZUS”.

III Krajowy Zjazd Delegatów Związku obradował w dn. 12-14 października 2000 r. Wybrał władze Związku na kadencję 2000-2004 r. Przewodniczącym Związku wybrano ponownie kol. Tadeusza Nowakowskiego, Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został kol. Tomasz Kaliszewski. W czasie tej kadencji powołane zostały struktury regionalne związku tj. Rady Regionów. Długotrwałe działania naszej organizacji zaowocowały ustanowieniem od 2004 r. przez Prezesa Zakładu 24 października Dniem Pracownika ZUS.

IV Krajowy Zjazd Delegatów  Związku obradował w dniach 25-27  października 2004 r. Wybrał władze Związku na kadencję 2004-2008r. Ponownie przewodniczącym Związku wybrano Kol. Tadeusz Nowakowskiego.  Kol. Tomasz Kaliszewski  został Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajny Zjazd  Delegatów Związku obradował w dniach 23-25 października 2008 r. Mając na względzie dobro członków Związku oraz ze względu na  zapowiadane   przez Pracodawcę duże zmiany organizacyjne w Zakładzie ( wprowadzono Oddziały Wojewódzkie), Zjazd  podjął uchwałę o  przedłużeniu  kadencji  wszystkich władz Związku o  1 rok tj. do 2009 roku.

V Krajowy Zjazd Delegatów Związku obradował w dniach 25-28 października 2009 r. Wybrano nowe władze Związku na kadencję 2009-2013r. Przewodniczącą Związku została wybrana Kol. Beata Wójcik . Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Kol. Ewa Holewa.

VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku obradował w dniach 28-30 października 2013 r. Wybrano nowe władze Związku na kadencję 2013-2017 r. Przewodniczącą Związku została wybrana kol. Beata Wójcik . Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został kol. Krzysztof Madejczyk.

Jako Związek urośliśmy w siłę. Z 2600 członków w I kadencji do 11.300 członków na koniec czerwca 2013 r.

Działamy  na rzecz członków  naszego Związku  oraz  wszystkich pracowników  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jesteśmy Związkiem reprezentatywnym !