Zarząd Główny

Przewodnicząca Związku
Beata Wójcik
tel. 502 009 824

Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego:
Grażyna Aksamit – O/ZUS w Chrzanowie
tel. 502 008 604

Sekretarz Zarządu Głównego:
Monika DitmarO/ZUS w Szczecinie
tel. 502 008 017, tel/fax 91 459 62 63
 
Skarbnik Zarządu Głównego:
Elżbieta Tamborska – O/ZUS w Kielcach
tel. 41 335 67 67
 

Pozostali członkowie Zarządu Głównego:
Mirosław Jarosz – O/ZUS w Rzeszowie

Marta Markun – O/ZUS w Tomaszowie Maz. 

Marzena Biel – O/ZUS w Krakowie

Włodzimierz Koczkodaj – O/ZUS w Lublinie

Magdalena Strzyżewska – O/ZUS w Warszawie I

Biuro Zarządu Głównego tel. 603 511 880