Aktualności

Już  niedługo 22 września 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się ogólnopolska manifestacja w Warszawie. Prosimy Was o pełną mobilizację. Przewodniczący poszczególnych Oddziałowych Organizacji Związkowych jak i Rady Wojewódzkie OPZZ udzielą wszystkim zainteresowanym szczegółowych informacji.  Czytaj dalej »

Ankieta

10 sierpnia 2018, Kategoria: Wiadomości Autor:

Koleżanki i Koledzy

Pracownicy ZUS

W związku z rozwiązaniem umowy przez PZU Życie SA ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS dotyczącej pomocy społecznej z tytułu zgonu rodzeństwa rodzonego, chcielibyśmy poznać Wasze opinie na temat pomocy w tej formie jak i funkcjonującego grupowego ubezpieczenia w ZUS. Opinie zawarte w załączonej ankiecie będą dla nas wskazówkami do dalszych działań. Pragniemy przypomnieć, iż grupowe ubezpieczenia są ubezpieczeniami pracowniczymi a składka potrącana jest z naszych wynagrodzeń i to pracownicy powinni decydować o formie oraz zakresie ubezpieczenia a także o swoich preferencjach dotyczących firmy ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym zwracamy się do Was z prośbą o wyrażenie swojej opinii  w ankiecie.

Ankieta jest dostępna pod adresem   https://goo.gl/forms/PMKdpKkdipkUQpMf2

Włączamy się do akcji protestacyjnej

10 sierpnia 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Związek Zawodowy Pracowników ZUS przyłączy się do planowanej w dniu 22 września 2018 r. – akcji protestacyjnej w Warszawie.  Czytaj dalej »

Rzecznik ZUS kwestionuje informacje ws. wysokości wynagrodzeń podanych przez ZZP ZUS.   Czytaj dalej »

W ZUSie nie tak kolorowo

11 lipca 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Niepokój budzi brak działań ze strony Pracodawcy w kwestii podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Zakładu. Czytaj dalej »

W dniu 04.06.2018 r.  w Centrali ZUS w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach rokowań przedstawicieli Pracodawcy z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Czytaj dalej »

Po złożeniu stanowiska ZZP ZUS, w którym wyrażono sprzeciw wobec wyznaczenia do reprezentowania Pracodawcy w toczącym się sporze zbiorowym – eksperta zewnętrznego – radcy prawnego, kancelaria prawna radcy wystosowała pismo z wezwaniem do zaniechania naruszeń dobrego imienia i usunięcia ich skutków.   Czytaj dalej »

Stosujemy RODO

25 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Związek Zawodowy Pracowników ZUS w swej działalności związkowej, stosuje się do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Czytaj dalej »

Wychodzą rakiem ze sporu

24 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Już 5 organizacji z 8, które wystąpiły z żądaniami do Pracodawcy wycofały swój udział w sporze zbiorowym. Czytaj dalej »

Podtrzymujemy nasze żądania

23 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Mimo, że Pracodawcy w swojej ocenie nie zgodził się z niektórymi postulatami, Związek Zawodowy Pracowników ZUS podtrzymuje w całości zgłoszone żądania w piśmie z dnia 25.04.2018 r.  Czytaj dalej »