Związek Zawodowy Pracowników ZUS powstał na mocy uchwały z dnia 04 marca 1992 r.

To już ponad trzy dekady odkąd powstała nasza organizacja. W tym czasie zmieniały się składy osobowe poszczególnych organów Związku, ale priorytet pozostał ten sam. Związek przede wszystkim realizuje zadania w zakresie ochrony interesów pracowniczych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.