W akcję pomocy dla potrzebujących z Ukrainy nasza organizacja włączyła się bardzo aktywnie, między innymi:

  1. Oddziałowa Organizacja ZZP ZUS w Rzeszowie – z niesamowitą energią uczestniczy w działalności wolontariatu przy ul. Lwowskiej w Przemyślu. Koło ZZP ZUS w Leżajsku zorganizowało wśród Pracowników ZUS zbiórkę lizaków, które zostały przekazane Wolontariuszom pomagającym na peronie Dworca PKP w Przemyślu. Pracownicy Biura Terenowego ZUS w Lubaczowie pomagają w pracach wolontariatu w pobliżu przejścia granicznego w Budomierzu. W ramach zbiórki pieniężnej uzbierano kwotą blisko 3000. zł.
  2. Oddział ZUS w Zabrzu przekazał sporą ilość środków higieny osobistej, żywność, leki oraz zestawy pierwszej pomocy do Centrum Organizacji Pozarządowej w Zabrzu. Dodatkowo w Oddziale zebrano kwotę 4500 zł. które zostały przekazane na zakup środków medycznych dla szpitala w Równem.
  3. W Oddziale ZUS w Szczecinie zorganizowano wśród pracowników Zakładu zbiórkę produktów żywnościowych, kosmetyczno-higienicznych oraz medycznych, które zostały przekazane do baz noclegowych, w których zostali zakwaterowani obywatele Ukrainy, w większości matki z dziećmi.
  4. W Oddziale ZUS w Warszawie I zorganizowano zbiórkę rzeczowo-finansową kierowaną szczególnie dla dzieci przybywających z Ukrainy w okolicach Warszawy. Zebrana odzież, kosmetyki oraz zakupiona żywność pojechały do Internatu w Piasecznie do punktu zbiórki w Nadarzynie, do domu dziecka w Zwoli oraz do bazy noclegowej. Z zebranych środków wsparto również pięcioro licealistów z Liceum Jasińskiego w Warszawie kwotą 700 zł, opłacając śniadania dla nich na cały miesiąc kwiecień.
  5. W dniach 21-23 marca we wszystkich placówkach krakowskiego Oddziału ZUS przeprowadzono zbiórkę odzieży męskiej. Zebrane rzeczy zostały przekazane Fundacji „Wolno nam”.

Ponadto w pozostałych Oddziałach ZUS prowadzone były zbiórki pieniężno-rzeczowe, które zostały za pośrednictwem lokalnych fundacji dostarczone potrzebującym.