Kilku przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników ZUS zostało wybranych do pełnienia funkcji w naszej centrali związkowej – Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Wiceprzewodniczącym OPZZ w kadencji 2022-2027 został wybrany kol. Sebastian Koćwin. Pracę związkową rozpoczynał w Oddziałowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników ZUS w Opolu.

Natomiast w skład Rady OPZZ z naszej branży weszli: Przewodnicząca Związku kol. Beata Wójcik oraz kol. Sebastian Koćwin.

Kol. Magdalena Strzyżewska została wybrana na Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej OPZZ. Na co dzień przewodniczy oddziałowej organizacji związkowej w I Oddziale ZUS w Warszawie, a także prowadzi sprawy biura Zarządu Głównego ZZP ZUS.