Związek Zawodowy
Pracowników ZUS​

aktualności

  • Badanie trzeźwości pracowników (5/15/2023) - Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. objęły swoim zasięgiem szereg obszarów związanych z zatrudnianiem pracowników. Jednym z nich jest badanie pracownika na obecność w organizmie alkoholu lub innych środków odurzających, np. narkotyków. Rozporządzenie z… Czytaj dalej
  • Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej (5/2/2023) - 7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Teraz to czas na przygotowania zarówno pracodawcy i związków zawodowych do negocjacji wielu istotnych zmian dla pracowników. W myśl nowych przepisów pracodawca pracownikom pracującym… Czytaj dalej
  • Wzrost wynagrodzeń pracowników ZUS (4/25/2023) - 24 kwietnia 2023 r. zostało podpisane porozumienie płacowe na mocy, którego pracownikom ZUS wzrosną wynagrodzenia zasadnicze. Porozumienie gwarantuje uprawnionym pracownikom ZUS podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kw. 500 zł. brutto. Choć mówienie o „podwyżce” w tej… Czytaj dalej
  • 31 lat funkcjonowania ZZP ZUS (3/4/2023) - Związek Zawodowy Pracowników ZUS powstał na mocy uchwały z dnia 04 marca 1992 r. To już ponad trzy dekady odkąd powstała nasza organizacja. W tym czasie zmieniały się składy osobowe poszczególnych organów Związku, ale priorytet… Czytaj dalej
  • Przedstawiciele naszej organizacji w OPZZ (2/7/2023) - Kilku przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników ZUS zostało wybranych do pełnienia funkcji w naszej centrali związkowej – Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Wiceprzewodniczącym OPZZ w kadencji 2022-2027 został wybrany kol. Sebastian Koćwin. Pracę związkową rozpoczynał w Oddziałowej… Czytaj dalej
  • Rok wyborczy w ZZP ZUS (1/17/2023) - Rok 2023 r. to okres wyborów w Związku Zawodowym Pracowników ZUS. Wybory rozpoczynają się w terenowych jednostkach Związku – Oddziałowych Organizacjach Związkowych (OOZ). Podczas tych wyborów będą wybierani na nową VIII kadencję 2023-2028 członkowie Zarządu… Czytaj dalej

związek

o nas

dołącz do nas

oddziałowe OOZ

zarząd główny

kontakt

Siedziba Biura
Zarządu Głównego

+48 22 538 21 92
+48 22 538 21 92

ul. Szamocka 3/5
01-748 Warszawa

NIP: 5213115830

Formularz kontaktowy
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.