Badanie trzeźwości pracowników

Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. objęły swoim zasięgiem szereg obszarów związanych z zatrudnianiem pracowników. Jednym z nich jest badanie pracownika na obecność w organizmie alkoholu lub innych środków odurzających, np. narkotyków. Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, […]

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Teraz to czas na przygotowania zarówno pracodawcy i związków zawodowych do negocjacji wielu istotnych zmian dla pracowników. W myśl nowych przepisów pracodawca pracownikom pracującym zdalnie powinien: Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w zakresie wykonywania pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, […]

Wzrost wynagrodzeń pracowników ZUS

24 kwietnia 2023 r. zostało podpisane porozumienie płacowe na mocy, którego pracownikom ZUS wzrosną wynagrodzenia zasadnicze. Porozumienie gwarantuje uprawnionym pracownikom ZUS podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kw. 500 zł. brutto. Choć mówienie o „podwyżce” w tej kwocie jest nieadekwatne do sytuacji, gdyż kwota jest wynikiem przewidzianego wzrostu funduszu wynagrodzeń o 7,8%, natomiast inflacja w samym marcu […]

31 lat funkcjonowania ZZP ZUS

Związek Zawodowy Pracowników ZUS powstał na mocy uchwały z dnia 04 marca 1992 r. To już ponad trzy dekady odkąd powstała nasza organizacja. W tym czasie zmieniały się składy osobowe poszczególnych organów Związku, ale priorytet pozostał ten sam. Związek przede wszystkim realizuje zadania w zakresie ochrony interesów pracowniczych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciele naszej organizacji w OPZZ

Kilku przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników ZUS zostało wybranych do pełnienia funkcji w naszej centrali związkowej – Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Wiceprzewodniczącym OPZZ w kadencji 2022-2027 został wybrany kol. Sebastian Koćwin. Pracę związkową rozpoczynał w Oddziałowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników ZUS w Opolu. Natomiast w skład Rady OPZZ z naszej branży weszli: Przewodnicząca Związku kol. Beata […]

Rok wyborczy w ZZP ZUS

Rok 2023 r. to okres wyborów w Związku Zawodowym Pracowników ZUS. Wybory rozpoczynają się w terenowych jednostkach Związku – Oddziałowych Organizacjach Związkowych (OOZ). Podczas tych wyborów będą wybierani na nową VIII kadencję 2023-2028 członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej danej OOZ. Procedura wyborcza zakończy się pod koniec października 2023 r. wyborem na powyższą kadencję – nowego […]

Braliśmy udział w Kongresie OPZZ

W dniach 15-16/12/2022 r. delegaci z naszej organizacji związkowej brali udział w X Kongresie OPZZ, który odbył się w Ożarowie Mazowieckim. Podczas Kongresu w dniu 15.12.2022 r. obecni delegaci wybrali nowego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych kol. dr Piotra Ostrowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ kol. Mateusza Nabiałczyka. W trakcie Kongresu dokonano honorowego odznaczenia sztandaru […]

Odliczamy składkę związkową

Dzięki wieloletnim staraniom naszej centrali związkowej – OPZZ od 01 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu opłaconych składek członkowskich na rzecz ZZP ZUS.   Dodatkowo obowiązujące od 01 lipca 2022 r. przepisy Polskiego Ładu podwyższyły limit ulgi na związki zawodowe. Obecnie można odliczyć […]

Pomagamy naszym sąsiadom z Ukrainy

W akcję pomocy dla potrzebujących z Ukrainy nasza organizacja włączyła się bardzo aktywnie, między innymi: Ponadto w pozostałych Oddziałach ZUS prowadzone były zbiórki pieniężno-rzeczowe, które zostały za pośrednictwem lokalnych fundacji dostarczone potrzebującym.

Pomagamy Ukrainie

Związek Zawodowy Pracowników ZUS wystąpił do Pracodawcy o udostępnienie bazy noclegowej ZUS w całej Polsce dla wszystkich osób potrzebujących, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę.